การบริจาคเลือด กับความเชื่อที่ว่าเสริมดวงดี ขจัดดวงร้าย

การบริจาคเลือด ถือว่าเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะเลือดที่บริจาคไปนั้น สามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะเสียเลือดจากอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดอย่างเร่งด่วน ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีความเชื่อที่ว่าเป็นการช่วยเสริมดวงดี ขจัดดวงร้ายได้อีกด้วย

บริจาคเลือดเพื่อแก้เคล็ด

  • เชื่อกันว่าการบริจาคเลือด เป็นการแก้เคล็ดด้วยการรีบเจ็บเนื้อเจ็บตัว เสียเลือดก่อนที่จะมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น โบราณว่าจะช่วยบรรเทาเรื่องร้ายให้เบาบางลงได้ การแก้เคล็ดที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ก็คือ ควรต้องทำให้บ่อยครั้ง ทำเป็นประจำ เมื่อเรามีความพร้อม มีโอกาส อย่างน้อยก็ปีละ 1-2 ครั้ง สำหรับผู้ที่บริจาคครั้งแรกให้ตั้งใจให้แน่วแน่ว่าจะบริจาคเลือดอีกในครั้งต่อไป เมื่อมีความพร้อม มีโอกาส ก็จะเป็นการแก้เคล็ดได้เช่นกัน

บริจาคเลือดเพื่อเสริมดวงชะตา

  • การบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญบารมี เป็นการทำทาน ทำบุญช่วยต่อชีวิตให้กับผู้อื่น ทำให้เขามีชีวิตอยู่รอดต่อไป แล้วถ้ามีใครสักคนที่ได้รับเลือดจากเราไปแล้วไปสร้างคุณงามความดี คุณประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ หรือเขาได้ทำในสิ่งดีๆ ช่วยเหลือผู้อื่น เราเองก็ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญร่วมไปกับเขาด้วยเช่นกัน

อุทิศบุญ

  • เคล็ดลับสำหรับคนที่บริจาคเพื่อต้องการอุทิศส่วนกุศลนั้น ขณะที่เรากำลังบริจาคเลือด หรืออยู่ในช่วงนอนพักหลังบริจาคเลือด ในช่วงนี้สามารถอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร พ่อแม่ เทวดาที่คอยคุ้มครองตัวเราได้ โดยตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วอุทิศบุญไป เมื่อทำแบบนี้เจ้ากรรมนายเวรก็จะได้รับผลบุญจากเราอย่างเต็มที่ และสามารถรับรู้ได้ว่าเราสำนึกผิด เราได้รับความเจ็บปวด เสียเลือด เจ็บตัว อย่างที่เขาเคยได้รับแล้ว ความเคืองโกรธ เคียดแค้น ของเขาก็จะค่อยๆ บรรเทาเบาบางลงได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *